Lääkeaineiden sekä niiden aineenvaihduntatuotteiden analysointi

08.06.2021 | Ei kategorisoitu

SUDDEN-hankkeessa tutkitaan jätevesilietteen eri käsittelytapojen vaikutusta lääkeaineiden ja niiden aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksiin lopputuotteissa sekä tuotteilla lannoitetuilla pelloilla. Tätä varten on otettu näytteitä kompostista, poltto- ja pyrolyysituotteista sekä näiden syötteistä, lietepohjaisilla tuotteilla lannoitetuilta pelloilta ja referenssipellolta, jolle ei ole koskaan levitetty jätevesilietetuotteita. Näytteistä analysoidaan useita lääkeaineita sekä niiden aineenvaihduntatuotteita. Tulosten perusteella arvioidaan lääkeainejäämien peltomaan eliöille aiheuttamaa ympäristöriskiä ja lietteen käsittelytapojen vaikutusta riskin suuruuteen.

Katso Noora Perkolan esitys SUDDEN-hankkeen seminaarissa 11.5.2021:

Jaa
FacebookTwitter