Hyvä lääke myös ympäristölle

SUDDEN-tutkimushankkeessa etsitään ratkaisuja lääkkeiden elinkaaren aikana syntyvien ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja lääkealan kestävyyden parantamiseksi.

Mikä SUDDEN?

Lääkkeiden ympäristövaikutukset ovat kasvava, maailmanlaajuinen ongelma. Lääkejäämiä on havaittu ympäristönäytteissä jokaisella mantereella, ja jopa neljännes maailman joista ja järvistä on vaarassa saastua niiden vuoksi.

Päästöjä syntyy lääkkeiden elinkaaren kaikissa vaiheissa aina kehityksestä valmistukseen, kulutukseen ja hävitykseen. Ympäristö kuormittuu kestämättömistä tuotantoketjuista, ympäristölle haitallisista pakkausmateriaaleista ja luontoon ja vesistöihin päätyvistä lääkejäämistä.

SUDDEN eli Kestävä lääkekehitys / Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield -tutkimushankkeessa etsimme ratkaisuja lääkkeiden elinkaaren aikana syntyvien ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja lääkealan kestävyyden parantamiseksi.

Tavoitteeseen pääsemiseksi kehitämme:

1.

Työkaluja, joilla tunnistetaan lääkkeiden vaikuttavien ainesosien ja muuntumistuotteiden ympäristövaikutuksia ja arvioidaan lääkkeiden ympäristöriskiä. Tavoitteemme on, että lääkekehitykseen voi tulevaisuudessa valita ympäristön kannalta vähiten haitalliset yhdisteet.

2.

Politiikkasuosituksia, jotka edistävät ympäristöystävällistä päätöksentekoa ja tukevat lääkealan kestävää toimintaa. Pyrimme parantamaan lääkkeiden ympäristöpäästöjen sääntelyä ja tuotantoketjujen läpinäkyvyyttä.

3.

Kiertotaloudellisia ratkaisuja, jotka tehostavat lääkkeiden pakkausmateriaalien kierrätystä ja jätevesilietteen hyödyntämistä. Etsimme ratkaisuja siihen, miten lääkkeiden käytöstä syntyviä jätevirtoja voisi pienentää.

Tutkijat

SUDDEN on monitieteinen tutkimuskonsortio, jossa työskentelee Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston, Aalto-yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen ja Demos Helsingin tutkijoita.

Tutustu tutkijoihin

Ajankohtaista

Welcome to the SUDDEN stakeholder meeting, May 9th, 10 am–3 pm

Lue lisää

Twitter

Twitter

Yhteistyökumppanit

Rahoittaja