Tutkijat

SUDDEN on monitieteinen tutkimuskonsortio, jossa työskentelee Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston, Aalto-yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen ja Demos Helsingin asiantuntijoita.

Konsortion johto

Jari Yli-Kauhaluoma

Dekaani, Professori, Helsingin yliopisto

SUDDEN-konsortion johtaja ja vastuullinen tutkija, työpaketin 5 johtaja

+358 50 415 1604
jari.yli-kauhaluoma@helsinki.fi

Tiina Sikanen

Apulaisprofessori, Dosentti, yliopistotutkija, Helsingin yliopisto

SUDDEN-konsortion varajohtaja, työpaketin 2 johtaja

+358 50 448 0734
tiina.sikanen@helsinki.fi
@TiinaSikanen

Vastuulliset tutkijat

Tiina Sikanen

Apulaisprofessori, Dosentti, yliopistotutkija, Helsingin yliopisto

SUDDEN-konsortion varajohtaja, työpaketin 2 johtaja

+358 50 448 0734
tiina.sikanen@helsinki.fi
@TiinaSikanen

Mika Mänttäri

Professori, LUT-yliopisto

Työpaketin 4 johtaja

+358 40 734 2192
mika.manttari@lut.fi

Jari Yli-Kauhaluoma

Dekaani, Professori, Helsingin yliopisto

SUDDEN-konsortion johtaja ja vastuullinen tutkija, työpaketin 5 johtaja

+358 50 415 1604
jari.yli-kauhaluoma@helsinki.fi

Tutkijat

Heidi Ahkola

Erikoistutkija, SYKE

Lietteiden lääkejäämien ja muovin kierrätyksen tutkimukset

+358 29 525 1053
heidi.ahkola@syke.fi

Helena Dahlbo

Erikoistutkija, SYKE

Muovin kiertotalousvaihtoehtojen ympäristövaikutukset

+358 29 525 1095
helena.dahlbo@ymparisto.fi

Päivi Järvinen

Yliopistotutkija, Helsingin yliopisto

Ympäristöriskin ennustaminen, solumallit

+358 50 448 7246
paivi.jarvinen@helsinki.fi

Sanja Karlsson

Projektikoordinaattori, tutkija, Helsingin yliopisto

SUDDEN-hankkeen projektikoordinaattori

+358 50 348 6246
sanja.karlsson@helsinki.fi

Tea Pihlaja

Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

Ympäristöriskin ennustaminen, farmakokinetiikka

+358 50 319 8941
tea.pihlaja@helsinki.fi

Maiju Rinne

Tutkijatohtori, Farmasian laitos, Helsingin Yliopisto

Äitiyslomalla (Työpaketti 1: tietokannan kokoaminen ja ympäristövaikutusten mallinnus)

maiju.rinne@helsinki.fi

Hanna Salmenperä

Erikoissuunnittelija, SYKE

Lääkkeiden pakkausmateriaalien keräyksen ja kierrätyksen sääntelyn vaikutusten arviointi

+358 40 014 8523
hanna.salmenpera@syke.fi

Lauri Äystö

Tutkija, SYKE

Vaaralliset aineet ja jätevesilietteet

+358 29 525 1843
lauri.aysto@syke.fi

Noora Perkola

Johtava tutkija, SYKE

Lääkeaineiden ja valittujen muuntumistuotteiden analyysi

+358 29 525 1507
noora.perkola@syke.fi

Sugam Shukla

Researcher, Aalto University

Recycling of Aluminium from Pharmaceutical Packaging

+358-442394268
sugam.shukla@aalto.fi

Päivi Fjäder

Tutkija, Suomen ympäristökeskus

Haitalliset aineet, yhdyskuntalietteiden ja lääkepakkausmateriaalien lääkeainejäämät

+358 295 251 434

paivi.fjader@syke.fi

Vuorovaikutus ja sidosryhmäsuhteet