Kuinka vähentää jätettä lääkkeiden läpipainopakkauksissa?

01.06.2021 | Blogi

Läpipainopakkausten kierrätettävyys on edelleen lapsenkengissä. Suurin osa päätyy seka-/energiajakeen mukana polttolaitokselle ja näin ollen pakkauksissa olevat materiaalit on menetetty iäksi. Aalto-yliopistossa on kehitetty uudenlainen lähestymiskulma käytettyjen läpipainopakkausten kierrätyksessä perustuen geologiassa jo pitkään käytössä olleeseen selektiiviseen fragmentointiin. Kyseisellä menetelmällä voidaan mahdollisesti päästä huomattavan mataliin energiankulutuksen arvoihin sekundäärisen alumiinin prosessoinnissa. Lisäksi tutkijat ovat kehittäneet myös kemialliseen erotukseen perustuvaa menetelmää, jossa metallin ja polymeerikerroksen välinen adheesioliima kyetään liuottamaan selektiivisesti. Tällöin sekä metalli että polymeerit olisivat mahdollisesti kierrätettävissä hyvinkin tehokkaasti.

Katso Petteri Hallin esitys lääkepakkausten jätteiden vähentämisestä SUDDEN-hankkeen seminaarissa 11.5.2021:

Jaa
FacebookTwitter