Pakkausten ja pakkausmateriaalien käyttöä lääkeketjussa voidaan vähentää

25.05.2021 | Blogi

Lääkkeiden valmistusketjussa on useita vaiheita, joissa lääkkeitä pakataan, puretaan pakkauksista ja pakataan uudelleen. Joskus poistetaan yksi pakkauskerros, joskus lisätään toinen. Lääkkeiden pakkaamista ei ole toteutettu kiertotalouden näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta voisiko olla? Lääkepakkausten materiaalit, pakkauskoot ja -käytännöt kaipaavat kriittistä arviointia. 

Pakkauksille ja niiden joukossa lääkepakkauksille on tulossa kiristyviä kierrätystavoitteita Suomen jätelainsäädännössä, jota päivitetään parhaillaan. Jotta Euroopan unioni ja Suomi saavuttavat kiertotaloustavoitteensa, niiden pitää edistää suljettuja ja puhtaita materiaalikiertoja sekä vähentää syntyvää jätettä. 

Lääkepakkaukset poikkeavat esimerkiksi pesuainepakkauksista siten, että lääkkeiden pakkaamista säätelevät lääkevalmisteita koskevat velvoitteet. Pakkauksen pitää suojella lääkevalmisteen koostumusta ja estää mahdolliset lääkeväärennökset. Lääkkeiden on myös päädyttävä asiakkaille asti juuri sellaisina, kuin niiden hoidollinen toiminta edellyttää. Lääkkeiden turvallisuus menee lainsäädännössä kaiken muun edelle.

Kuljetuskäytäntöjen ja pakkauskokojen uudistaminen tarjoavat mahdollisuuksia pakkausmateriaalien vähentämiseen

Kaikki lääkkeiden pakkaamiseen käytetyt materiaalit eivät kuitenkaan ole suoraan kontaktissa itse lääkevalmisteeseen. Lääkkeiden arvoketjussa eri toimijat kuljettavat lääkkeitä toinen toisilleen. Maahantuojilta ja valmistajilta lääkkeet kulkevat tukun ja mahdollisesti annosjakelijoiden kautta apteekeille, hoitoyksiköille ja edelleen kuluttajille. 

Lääkkeitä puretaan, ja niitä pakataan uusiin, pienempiin tai suurempiin eriin. Poistetaan yksi pakkauskerros, lisätään toinen. Lyhyttäkin kuljetusmatkaa varten lääkkeitä sisältävät kuljetuslavat pyöräytetään moninkertaisen muovikalvon sisään. Muovikalvon, joka poistetaan heti kuljetuksen tultua perille. Muovikalvon, joka päätyy jätteeksi. Voisiko tässä toimia toisin?

Lääkkeisiin suoraan kosketuksissa olevat pakkaukset voivat olla pieniä tai suuria. Pakkauskoko vaikuttaa syntyvän jätteen määrään. Esimerkiksi kotihoidon asiakkaiden tarvitsemat lääkkeet voidaan apteekissa tai annosjakelua tekevässä yrityksessä jakaa valmiiksi kerta-annoksiksi aamu-, päivä- ja iltalääkepusseihin. Se helpottaa sekä hoitohenkilökunnan työtä lääkkeiden antamisessa että asiakkaiden lääkkeiden ottamista. Lisäksi vältetään virheellisiä annosteluja ja suojellaan asiakkaita. 

Annosjakelua tekevä yritys voi pakata esimerkiksi särkylääkettä parin viikon kuluessa neljännesmiljoona tablettia. Jos nämä tabletit on alun perin pakattu 100 tabletin purkkeihin, voi jokainen kuvitella millainen vuori muovipurkkeja pelkästään näistä särkylääkkeistä syntyy. Muovipurkkien määrä voisi olla paljon vähäisempi, jos annosjakelua varten olisi saatavissa suurempia pakkauskokoja. Suomessa niitä löytyy joillekin lääkkeille, muttei läheskään kaikille. Voisiko käytäntöjä muuttaa toimivammiksi ja pakkausmateriaalin käyttöä vähentäviksi?

Konkreettisia askelia pakkausjätteen vähentämiseksi on jo otettu

Lääkeketjun toimijat ja toimintatavat ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen. Olisiko pakkausmateriaalien, -kokojen ja -käytäntöjen syytä, ja mahdollista, muuttua tinkimättä kuitenkaan lääkkeiden turvallisuudesta? Näitä asioita tutkitaan SUDDEN-hankkeessa lääkkeiden pakkausketjun tehostamiseksi.

Lääkkeiden arvoketjun toimijat ovat Suomessa aloittaneet keskustelun ketjussa havaittujen haasteiden ratkaisemiseksi, pakkausjätteiden vähentämiseksi ja niiden kierrätyksen edistämiseksi. Muutamat toimijat ovat jo ottaneet konkreettisia askelia esimerkiksi järjestämällä muovin lajittelun.

Keskustelussa on nostettu muun muassa esiin mahdollisuus tilata annosjakeluun sopivia suuria pakkauksia Suomen rajojen ulkopuolelta. Tämä on sallittua Ruotsissa, mutta Suomessa se ei toistaiseksi ole mahdollista. Ehkä tulevaisuudessa?

Lisäksi on pohdittu mahdollisuutta ottaa käyttöön esimerkiksi elektronisia pakkausselosteita, mikä auttaisi vähentämään pahvipakkausten määrää. Yhteistyö eri toimijoiden kesken takaa, että kaikkien näkemykset otetaan huomioon, kun uusista kansallisista käytännöistä sovitaan Suomessa.

Katso Helena Dahlbon esitys lääkepakkausten kiertotaloudesta SUDDEN-hankkeen seminaarissa 11.5.2021:

Jaa
FacebookTwitter