Lääkepakkausjätteet – kiertoon vai polttoon?

26.01.2021 | Blogi

Pakkaukset pitää Euroopan unionissa kierrättää entistä tehokkaammin. Tällä hetkellä tyhjät lääkepakkaukset käsitellään osana tavallista yhdyskuntajätehuoltoa ja ne päätyvät joko polttoon tai kierrätykseen. Puhtaat ja turvalliset materiaalikierrot voivat kuitenkin olla vaarassa, jos lääkepakkaukset sisältävätkin lääkejäämiä.

Parhaillaan käynnissä oleva EU:n jätelainsäädännön uudistus tähtää puhtaiden materiaalikiertojen lisäämiseen ja nykyistä tehokkaampaan materiaalien käyttöön. Pakkauksien osalta tämä tarkoittaa pakkausten määrän ja pakkausmateriaalien vähentämistä tai helpommin kierrätettäviä materiaaleja.

Jätelainsäädäntö ei aseta toimijoille yksityiskohtaisia ja sitovia velvoitteita. Lääkepakkauksen materiaalivalintoihin vaikuttavat jätelainsäädäntöä enemmän lääkevalmisteita koskevat velvoitteet ja kansainväliset menettelyohjeet. Toistaiseksi on lääkevalmistajien vastuulla, kuinka paljon ympäristönäkökohtia otetaan huomioon pakkausmateriaaleissa.

 

Lääkepakkaukset käsitellään sekajätteenä

Lääkepakkausjätettä syntyy pakkausjätteen arvoketjun kaikissa vaiheissa eli valmistuksessa, kaupassa ja kulutuksessa. Lääkkeitä käytetään sosiaalialan laitoksissa ja sairaaloissa tai kotona. Tyhjät, käytetyt lääkepakkaukset päätyvät nykyisin joko sekajätteen mukana polttoon tai lajiteltuina pakkaustuottajien järjestämään kierrätykseen. Polttoon päätyvät pakkaukset, joita ei ole voitu tai haluttu lajitella.

Viimeisimpien Suomen Kiertovoima Oy:n kokoamien koostumustutkimusten mukaan yhdyskuntien sekajätteestä neljännes oli muovi-, kuitu-, metalli- ja lasipakkausjätettä. Lääkepakkausten määrästä jätteessä ei ole kerätty tietoa.

Lääkepakkausten jätehuolto on tuottajien vastuulla. Tämä tarkoittaa sitä, että pakkausten valmistajat ja maahantuojat huolehtivat niiden jätehuollon järjestämisestä ja kustannuksista. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on teollisuuden ja kaupan omistama yritys, joka palvelee yrityksiä ja kotitalouksia kaikkien pakkausten tuottajavastuun toteuttamisessa.

 

Materiaalien kierrätyksessä on haasteita

EU:ssa pakkauksille on asetettu materiaalikohtaisia kierrätystavoitteita, joiden saavuttamisessa saattaa olla haasteita uusien kierrätysasteen laskentatapojen muuttuessa. Kierrätyksen lisäämisessä on teknisiä haasteita. Esimerkiksi muovit ovat laaja joukko erilaisia materiaaleja, jotka soveltuvat kierrätykseen vaihtelevasti. Osa muoveista ei kelpaa kierrätykseen ollenkaan, esimerkiksi PVC.

RINKIn ohjeiden mukaan lääkejäämiä sisältävät pakkaukset pitää viedä vaarallisen jätteen keräykseen. Lasin osalta ohjeistetaan, että terveydenhuollon pakkauksia, kuten injektionestepulloja ja ampulleja, ei saa laittaa keräykseen lainkaan. Suomen Uusiomuovi neuvoo viemään tyhjät, puhtaat ja kuivat muoviset lääke-, vitamiini- ja luontaistuotepakkaukset keräykseen.

Puhtaat pakkaukset saa siis laittaa materiaalikohtaiseen erilliskeräykseen, josta ne viedään kierrätyslaitokseen. Näin etenevät käsittelyprosessissa lopulta raaka-aineeksi uusille tuotteille.

 

Lisää tutkimusta tarvitaan

Kierrätyksen tehostamisessa hiertää se, että pakkausmateriaaleissa olevia mahdollisia lääkejäämiä ja niiden säilymistä pakkausmateriaalissa myös kierrätysprosessin jälkeen on tutkittu toistaiseksi hyvin vähän. Uhkana on, että lääkeaineita siirtyy materiaalikierroissa kierrätysraaka-aineisiin ja uusiin tuotteisiin.

Lääkepakkauksien kierrättämistä sekä sitä tukevaa ohjausta voidaan vahvistaa vasta, kun tunnetaan paremmin kierrätyksen mahdolliset riskit ympäristölle ja terveydelle. Tätä asiaa tutkitaan SUDDEN-hankkeessa. Hankkeessa laaditaan myös politiikkasuosituksia lääkepakkausjätteiden parempaan hallintaan.

Lisätietoa ja lähteitä:

Jaa
FacebookTwitter