Lääkkeiden käytön ympäristövaikutukset – uhat ja vaikutusmahdollisuudet

09.10.2020 | Tapahtuma

SUDDEN-hankkeen sidosryhmätilaisuudessa 27.10.2020 perehdytään lääkkeiden käytön ympäristövaikutusten uhkiin ja mahdollisuuksiin.

27.10.2020 klo 9:00 – 13:00 Zoomin välityksellä. Tapahtuman ohjelma.

Lääkkeiden ympäristövaikutuksista suurin osa aiheutuu lääkkeiden käytön seurauksena ympäristöön
päätyvistä lääkeainejäämistä. Globaalit kehityskulut, kuten väestönkasvu ja ikääntyminen, lisäävät
lääkkeiden käyttöä ja kaupungistuminen päästöjen keskittymistä.

Miten ympäristövaikutukset voitaisiin ottaa huomioon jo uusia lääkkeitä kehitettäessä? Millä keinoin
lääkkeiden käyttöä voitaisiin ohjata ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan ja vähentää
aiheutuvia haittoja sekä minimoida syntyvää lääkejätettä?

Tässä seminaarissa keskustelemme erilaisista mahdollisuuksista vähentää lääkkeiden käytöstä
aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Klikkaa tästä ilmoittautuaksesi tilaisuuteen.

Jaa
FacebookTwitter