Liete puhdistamolta puutarhaan

03.04.2019 | Blogi

Ravinnerikasta lietettä syntyy jatkuvasti jätevedenpuhdistuksen sivutuotteena. Lietteen ravinnekäytöllä voidaan saavuttaa monia etuja, mikäli sen sisältämät haitta-ainepitoisuudet saadaan hallintaan.

Puhdistamoliete on jätevedenpuhdistuksen sivutuotteena muodostuvaa kiinteää ainesta. Lietteen lähteinä ovat pääasiassa kotitaloudet ja teollisuus ja niistä tulevat yhdisteet, ja sen koostumus riippuu puhdistamolle tulevan jäteveden laadusta. Koska lietettä väkisinkin muodostuu puhdistamoilla, sille on järkevää keksiä käyttökohteita. Puhdistamoliete sisältää ravinteita ja hivenaineita, joita voidaan ja kannattaa hyödyntää maanparannusaineena, viherrakentamisessa tai lannoitetuotteina. Lietettä ei kuitenkaan voi sellaisenaan nakata pelloille tai ympäristöön, vaan ennen hyötykäyttöä liete on käsiteltävä niin, että sen huonot puolet vähenevät, ja hyvistä puolista saisi mahdollisimman paljon irti.

Erilaiset haitta-aineet kertyvät lietteeseen vedenpuhdistamoilla

Puhdistamolle tuleva jätevesi voi sisältää monia erilaisia haitallisia yhdisteitä, kuten palonestoaineita, kasvinsuojeluaineita tai erilaisia teollisuuskemikaaleja. Niiden ominaisuudet sanelevat, hajoavatko ne puhdistusprosessissa, sitoutuvatko ne lietteeseen vai päätyvätkö ne puhdistettujen jätevesien mukana vesistöön. Puhdistamoiden prosesseja ei ole suunniteltu orgaanisten yhdisteiden, kuten lääkeaineiden poistamiseen. Tämä on kuitenkin tiedostettu ja siitä käydään keskustelua yhä enenevässä määrin. Sillä ei kuitenkaan ole vaikutusta siihen, että orgaanisia haitta-aineita ja lääkeaineita päätyy koko ajan puhdistamoille.

Monet orgaaniset haitta-aineet kerääntyvät lietteeseen, mikä on lietteen kierrätyksen ja hyödyntämisen kannalta iso ongelma. Yhdisteiden ominaisuuksista riippuen lietteeseen voi päätyä hyvinkin korkeita haitta-ainepitoisuuksia, jotka voivat lietettä hyödynnettäessä edelleen päätyä ympäristöön ja eliöiden riesaksi. Ennen kuin puhdistamolietettä voi hyvällä omallatunnolla hyötykäyttää, täytyy keksiä keinoja haitta-aineiden poistamiseksi ja lietteen puhdistamiseksi. Päämääränä olisi se, että likaisesta lietteestä tulisi puhdasta maanparannusmateriaalia.

Myös lääkeaineet aiheuttavat harmia

Erilaisia lääkeaineita päätyy jätevedenpuhdistamolle jatkuvana virtana, ja vaikka niitä ei välttämättä ole todettu haitallisiksi, pitkäaikaisen altistuksen vaikutuksista ei ole tarkkaa tietoa. Emoyhdisteiden lisäksi huolta pitää kantaa muuntumistuotteista. Ne voivat olla jopa sellaisia agentteja, että naamioituvat ensin prosessissa kompleksiksi ja palaavatkin sopivan tilaisuuden tullen takaisin alkuperäisiksi yhdisteiksi.

SUDDEN-hankkeessa testataan perinteisten lietteenkäsittelymenetelmien lisäksi uusia käsittelymenetelmiä lääkeainepitoisuuksien pienentämiseksi. Hankkeessa selvitetään maanparannusaineena käytetyn lietteen sisältämien lääkejäämien käyttäytymistä viljelymaassa, jossa lääkeaineet voivat toimia mielensä mukaan ihan oikeissa luonnonolosuhteissa. Mitä se sitten Suomen olosuhteissa ikinä tarkoittaakaan.

Kirjoittaja Heidi Ahkola on tutkijana Suomen ympäristökeskuksen Jyväskylän toimipaikassa. SUDDEN hankkeessa hän osallistuu lietteiden lääkeainetutkimuksiin.

Jaa
FacebookTwitter