Publications

Here you can find scientific publications and policy briefs produced in SUDDEN.

How can we make pharmaceuticals as environmentally friendly as possible?

How can the environmental risks of pharmaceuticals be better anticipated?

How can we support sustainable growth in the pharmaceutical sector?

How can we improve the removal of drug residues from wastewater and promote the recycling of pharmaceutical packaging materials?

Current uncertainties and challenges of publicly available pharmaceutical environmental risk assessment data

Authors: Heidi Ahkola, Lauri Äystö, Tiina Sikanen, Sanja Riikonen, Tea Pihlaja, Sari Kauppi

Leaching of Waste Pharmaceutical Blister Package Aluminium in Sulphuric Acid Media

Authors: Sugam Shukla, Alexander Chernyaev, Petteri Halli, Jari Aromaa, Mari Lundström

Open AccessArticle Increasing the Circularity of Packaging along Pharmaceuticals Value Chain

Authors: Hanna Salmenperä, Sari Kauppi, Helena Dahlbo, Päivi Fjäder

Waste Pharmaceutical Blister Packages as a Source of Secondary Aluminum

Authors: Sugam Shukla, Petteri Halli, Muhammad Kamran Khalid, Mari Lundström

Attitudes and Considerations towards Pharmaceuticals‐Related Environmental Issues among Finnish Population

Authors: Lasse Alajärvi, Johanna Timonen, Piia Lavikainen, Janne Martikainen

Kiertotalouden askeleet kestävään arvonluontiin: Strategisen tutkimuksen Kestävän kasvun avaimet (GROWTH) -ohjelman politiikkasuositus [Steps in the circular economy towards sustainable value creation: A policy recommendation for the Strategic Research Keys to Sustainable Growth (GROWTH)]

Authors: Leena Aarikka-Stenroos, Henri Hakala, Linnea Harala, Ali Harlin, Susanna Hämäläinen, Sari Kauppi, Hanna Lehtimäki, Mari Lundström, Maria Malho, Mirella Miettinen, Anne-Christine Ritschkoff, Henna Sundqvist-Andberg, Jari Yli-Kauhaluoma

Lääkkeiden ympäristövaikutusten hallinta sääntelyn avulla [Managing the environmental impact of medicines through regulation]

Authors: Eeva Teräsalmi, Tiina Sikanen, Reijo Kärkkäinen, Lauri Äystö, Jukka Mehtonen, Virpi Virtanen, Taina Nystén

Lääkeainejäämät lietteiden kierrätykessä, Tieteellinen kommentti [Drug residues in sludge recycling]

Authors: Heidi Ahkola, Päivi Fjäder, Noora Perkola, Lauri Äystö, Sari Kauppi

Lääkkeiden käytön ympäristövaikutukset [Environmental effects of drug use]

Authors: Tiina Sikanen, Lauri Äystö, Niina Vieno, Sanja Karlsson, Virpi Virtanen

Electrohydraulic Fragmentation of Aluminum and Polymer Fractions from Waste Pharmaceutical Blisters

Authors: Vivek Agarwal, Petteri Halli, Sampsa Helin, Fiseha Tesfaye, Mari Lundström