Publications

Here you can find scientific publications and policy briefs produced in SUDDEN.

How can we make pharmaceuticals as environmentally friendly as possible?

How can the environmental risks of pharmaceuticals be better anticipated?

How can we support sustainable growth in the pharmaceutical sector?

How can we improve the removal of drug residues from wastewater and promote the recycling of pharmaceutical packaging materials?

Lääkkeiden ympäristövaikutusten hallinta sääntelyn avulla [Managing the environmental impact of medicines through regulation]

Authors: Eeva Teräsalmi, Tiina Sikanen, Reijo Kärkkäinen, Lauri Äystö, Jukka Mehtonen, Virpi Virtanen, Taina Nystén

Lääkeainejäämät lietteiden kierrätykessä, Tieteellinen kommentti [Drug residues in sludge recycling]

Authors: Heidi Ahkola, Päivi Fjäder, Noora Perkola, Lauri Äystö, Sari Kauppi

Lääkkeiden käytön ympäristövaikutukset [Environmental effects of drug use]

Authors: Tiina Sikanen, Lauri Äystö, Niina Vieno, Sanja Karlsson, Virpi Virtanen

Electrohydraulic Fragmentation of Aluminum and Polymer Fractions from Waste Pharmaceutical Blisters

Authors: Vivek Agarwal, Petteri Halli, Sampsa Helin, Fiseha Tesfaye, Mari Lundström